Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

1.Տրված աֆորիզմի վերաբերյալ շարադրի՛ր քո խորհրդածությունները.

«Ճշմարիտ ընկերությունը պետք է զերծ լինի ամեն տեսակ եսամոլությունից: Մեծահոգությունն է ընկերության հիմքը»: Օսկար Ուալդ

Ես համամիտ եմ այս խոսքերի հետ, քանի որ իսկական ընկերները երբեք մենակ չեն թողնում միմյանց, թե՛ ուրախ, թե՛ դժվար պահերին։

2.Լրացրո՛ւ շրջասությունները.

Ոսկի բիլազուկ –թևնոց

Պարսկաստանի վարդ –տուն Շիրազ քաղաքում

Վալսերի քաղաք –Բելգարդ Սյուր

Վարդագույն քաղաք –Երևան

Տխրության ու թախծի երգիչ –Վահան Տերյան

Հյուսիսի արջ –սպիտակ արջ

Գեղամա գեղեցկուհի –Սևան

Խաղողի արյուն –գինի

Ծաղիկների թագուհի –վարդ

Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

1․Հետևյալ բառակապակցությունները գրիր մեկ բառով․

Արու ոչխա֊խոյ

արու այծ֊նոխազ

կառավարության ղեկավար֊պաշտոնյա

էգ ձի֊զամբիկ

կնոջ մայրը֊զոքանչ

ամուսնու մայրը֊կիսուր

թոռան զավակը֊ծոռ

ոսկեղեն պատրաստող֊ոսկերիչ

2․Շարունակիր նախադասությունները․

Ուրախությունը կրկնակի է դառնում, երբ ուրախության պատճառն է կրկնապատկվում։

Զորքը ճամփորդների աչքերի առաջ նահանջում է, և դանդաղ փորձում է հեռանալ։

Ա՜խ, որքա՜ն լավ կլիներ, եթե վատը չլիներ։

Քայլում եմ փողոցով, մինչդեռ մտածում եմ հայրենիքիս խաղաղության մասին։

Քանի որ կենսուրախ ու կատակասեր մարդ էր, ես որոշեցի ամբողջ օրը անցկացնել նրա հետ։

3․Լրացրու շրջասությունները․

Վալսերի արքա —Շտրաուս

Սկյուտարի սոխակ —Պետրոս Դուրյան

Տրոյական պատերազմի երգիչ —Հոմերոս

Գույների կախարդ —Մարտիրոս Սարյան

Հիվանդ հանճարեղ պատանի —Միսաք Մեծարենց

Սպիտակ տան տեր —Դոնալդ Թրամփ

4․Հետևյալ դարձվածքներով մեկական նախադասություն կազմիր․

Աստծո գառ, Աստծո կրակ, Աստծո տուն, փա՜ռք Աստծո, Աստված մի արասցե։

֊Աննաի հարսը այնքան խելոք է կարծես աստծո գառ լինի,֊ասաց հարևան Մարինեն։

Փառք աստծո,այսօր ոչ ոք չի խոսում մթերքի գնի բարձրացման մասին։

Աստված մի արասցե,որ քո պատճառով այս ընտանիքը դժբախտանա։

Կիրակի օրը մենք գնում ենք Աստծո տուն պատարագ լսելու։

Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

1․Նման, հետ, մոտ կապերը ես, դու, մենք, դուք դերանունների համապատսխան ձևերի հետ 1-ական նախադասությունների մեջ գործածիր։

Քեզ նման գեղեցիկ է այս նկարը։

Դուք մեզ հետ պետք է ներկա լինեք այդ ժողովին։

Քո դրամապանակը ինձ մոտ է։

2․Կազմիր նախադասություններ հետևյալ զույգերով․

քաղաքական — քաղաքային

ցեղական — ցեղային

տնական — տնային

Քաղաքական գործիչները չեն օգտվում քաղաքային հեռախոսից։

Ցեղական խմբերից մեկը ցույց սկսեց։

Կորոնավիրուսի պատճառով որոշ ցեղային խմբերի տեղափոխեցին ուրիշ բնակավայր։

Այսօրվա տնային աշխատանքները փոքր_ինչ բարդ են։

Արամը չի սիրում տնական կաթնամթերք։

3․Կազմիր 10 անձնանուններ հասարակ գոյականներից։

Թագուհի,Սրբուհի

4․1- ական նախադասություն կազմեք՝ տրված հատուկ անունները բացահայտիչի կամ բացահայտյալի պաշտոնով գործածելով։

Ակսել Բակունց, Երվանդ Քոչար, Մինաս Ավետիսյան, Եղիշե Չարենց։

Ակսել Բակունցը՝հայոց արձակագիր և բանասեր, ծնվել է Գորիսում։

Երվանդ Քոչարը ՝լինելով քանդակագործ և նկարիչ, արժանացել է ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարչի պարգևի։

Մինաս Ավետիսյանը՝ սովորելով Սանկտ Պետերբուրգի գեղարվեստի ակադեմիայում, դարձավ նկարիչ։

1920 թվականի նոյեմբերին՝ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո, Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատում Եղիշե Չարենցը ստանձնում է արվեստի բաժնի վարիչի պաշտոն։

5․Գրիր դարձվածքներ, որոնց մեջ կենդանու անուն կա և բացատրիր իմաստները։

Էշ գալ,էշ գնալ ֊անգրագետ մնալ

Եզի տակ հորթ փնտրել ֊բծախնդիր լինել

Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

Ակնածանք ֊թարթիչ֊ակնթարթ
Համտեսել ֊հոտավետ ֊համուհոտ
Ճակատագիր ֊մարտադաշտ ֊ճակատամարտ
Ձեռբազատում ֊մտավախություն ֊ազատամիտ
Հատընտիր ֊կարգապահ ֊ընտրակարգ
Վաճառատուն ֊մանրադիտակ ֊մանրավաճառ

Ժամավճար֊ճգնավոր ֊ճգնաժամ
Երկփեղկ ֊օրացույց ֊ցուցափեղկ
Ամպամած ֊խաղատախտակ ֊տախտակամած
Ձայնապնակ ֊քառատրոփ ֊քառաձայն
Դյուրագրգիռ ֊մարսողություն֊դյուրամարս
Ջանասեր ֊շուտափույթ ֊փութաջան

Պատկերասրհա ֊սրբապիղծ ֊սրբապատկեր
Եզրանախշ ֊լայնալիճ ֊լայնեզր
Ծաղկաթերթ ֊արևակեզ ֊արևածաղիկ
Հոգեզմայլ ֊մեծահասակ ֊մեծահասակ
Միջակետ ֊ակնդետ ֊դիտակետ
Անկողմնակալ ֊ցուցամատ ֊կողմնացույց

Թանկարժեք ֊թղթադրամ ֊արժեթուղթ
Հանքանյութ ֊պաշտամունք֊նյութապաշտ
Ողբանվագ ֊վարչահրամայական ֊նվագավար
Բնաբան ֊հանապազօրյա ֊ օրնիբուն
Մահասարսուռ ֊տնամերձ ֊մահամերձ
Տեղաբնակ ֊անվանացանկ֊տեղանուն


Տանջամահ ֊մտատանջ
Դիմանկար ֊կիսադեմ
Հնձատեղ ֊խոտհունձ
Կետագիծ ֊միջակետ
Աշխարհամարտ ֊լեռնաշխարհ
Արեասիրտ ֊քաջարի

Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

1)Գրել անջատ,միասին կամ գծիկով։

1.Շինվարչության, վաղուց ի վեր, ռուս֊ճապոնական, կիսատ֊պռատ, իննսունյոթ։
2.Ծովից ծով, բերանքսիվայր, տեր֊տիրական, ի հեճուկս, աշխարհեաշխար, դափնեպսակ։
3.Անուն ֊ազգանուն, թավալ֊գլոր, հին հունարեն , երկինք֊գետին , Առաջավոր Ասիա։
4.Աղբյուր֊հուշարձան, ոտքով֊գլխով, ցուցահանդես֊վաճառք , ըստ արժանվույն, ոսկեդարյան, էջ առ էջ, հոգով ու մարմնով։
5.Արագոտն, արյունարբու,աչքով֊ունքով անել, դույզն֊ինչ, ռազմածովային, ժամ֊պատարագ։
6.Թել պանիր, բառգիրք,բառ֊մասնիկ, տարած֊ետ բերած, կազմ֊պատրաստ, կազմ ու պատրաստ։

2)Գրել մեծատառով կամ փոքրատառ։

Լեռնաշատ Մոտկանի Շենիկ գյուղից, որ բազմել էր Ցրտուտ գետի ակունքի մոտ ձորամիջյան կածանով դեպի Հայական Տավորսի բարձունքն էր գնում խոդեդան:


Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

1)Կետադրել տրված տեքստը։
Մոլի ծխոխ էր Անդրանիկը։ Բարկօղին, սուրճը և ծխախոտը նրա միակ սփոփանքն էին օտարության մեջ։ Սիրում էր այն ծխախոտը, որ ուղարկում էին իր զինվորները Հայաստանից։ Հատկապես սիրում էր Մշո թութունը։ Իսկ այդպիսի թութուն կար Աշտարակի շրջանի Ուջան գյուղում , և նա գնացող եկողի միջոցով կապված էր այդ գյուղի հետ։
Անդրանիկը բաղձանքով է հիշում Մառնիկի անտառը։ Նա միտքն ուղղում էր դեպի իր բնօրրանը՝ Սուրբ Կարապետի վանքի պուրակներով ։ Նրա սևեռուն միտքը հասնում էր Սասուն, վերհիշում Մշո Առաքելոց վանքի կռիվը։ Հայրենիքի կարոտն էր մղկտացնում նրա սիրտը։ Վաղուց լսել էր, որ Սև Բեքիրի զորքերը հետ էին շպրտվել Ալեքսանդրապոլից։ Զորավարը հաճախ էր այցելում պանդոկ։ Հենց որ Անդրանիկը մոտենում էր պանդոկին , մշեցի դռնապանը , լայնորեն բացելով դուռը , և հարգալից խոնարհվելով գոչում էր, համեցե՛ք զորավար, իսկ գլխավոր խոհարարը հապճեպ խորովածի շամփուրներն էր դասավորում կրակին։

Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

1)Բառերը գրել միասին,առանձին կամ գծիկով։

1.Կողք կողքի,երեքհարյուրամյա,հինգ հազար վաթսուն, մուգ կարմիր, գյուղեգյուղ, գյուղից գյուղ։

2.Թև թևի, վեցանկյունի, մարդ֊մուրդ,ծանոթ֊անծանոթ, ձեռքբերում, ձեռք բերել։

3.Մինչև անգամ,ծեր ու մանուկ,հյուսիս֊արևելք,հյուսիսարևելյան, ձեռք ձեռքի։

4.Հարգել֊պատվել,նոր զելանդական,երամ֊երամ,խորդուբորդ, ուշ֊ուշ, գլուխ գլխի։

5.Շիփ֊շիտակ, շաքարավազ, ցփահանջ, ծափ֊ծիծաղ, բրոնզեդարյան, օր օրի, կաս֊կարմիր։

6.Փոքրասիական, մաս֊մաս, աման֊չաման, ի ծնե, իհարկե, խելք խելքի տալ։

7.Քառասունհինգամյա,Նար֊Դոս, հյուսիս֊արևմուտք,ճակատ ճակատի,ցուցահանդես֊վաճառք,ֆրանսպրուսական։

8.Տուն֊թանգարան, բերնեբերան, ավել֊պակաս,կիլովատ֊ժամ,փոխարքա,ուսուցիչ֊ուսուցչուհի։

Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

Կարապետ, թխամորթ, ռանջպար, սպասավոր, կայսրուհի, մարգարե, մշակ, քենակալ, դշխո, կանխասած, նաժիշտ, առաջնորդ, հողագործ, մենակատար, նախագուշակ, աղախին, թագուհի, ռահվիրա ։

Կարապետ _առաջնորդ _ռահվիրա

Սպասավոր _նաժիշտ _աղախին

Ռանջպար _հողագործ _մշակ

Կայսրուհի _թագուհի_դշխո

Նախագուշակ_կանխասած_մարգարե։

Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

1920_Ռջի

Հազար երեք հարյուր վաթսունվեց, ինը հազար չորս հարյուր հիսունինը, իննսունինը, տասը, երկու երրորդ, չորս իններորդ, երկու ամբողջ հինգ տասնորդական,մեկական , մեկ _մեկ,առաջին։

Рубрика: Հայոց լեզու

1)Փայտակարանը Մեծ Հայքի տասնմեկերորդ նահանգն է ,Կուրս և Երասխ գետերի հոսանքի շրջանում ։ Հյուսիսից Փայտակարանը սահմանակից է Աղվանից թագավորությանը, արևմուտքից Վասպուրական նահանգին։Միջնադարի հայ փիլիսոփա Գրիգոր Տաթևացին ծնվել է Վայոց Ձորում աշակերտել է կարկառուն գիտնական ուսուցչապետ Հովհան Որոտնեցուն։
2)Չանցած երեք րոպե՝ներս վազեց Զաքարը՝ խալաթը հագին, կարմրաց դեմքով և խճճված մազերով, նրա հետևից՝ Էմման։
《Ուրեմն՝Սանփրոսյանը եկել է կա՛մ երեկ գիշեր, կա՛մ այս առավոտ》,_մտածում էր Բադամյանը և համոզված էր, որովհետև լավ գիտեր գնացքների՝ Թիֆլիս հասնելու ժամերը ,սակայն,ինչպես երևում է, դեռ տուն չի գնացել։