Рубрика: Մաթեմատիկա

Փետրվարյան ֆլեշմոբ

1.Գարնանը դպրոցականների մի խումբ որոշեց ծառատունկ կազմակերպել ուղիղ ճանապարհի երկայնքով։ Ծառատունկի ընթացքում տնկեցին 1000 ծառ, յուրաքանչյուր երկու իրար հաջորդող ծառերի միջև վերցնելով հինգ մետր հեռավորություն։ Որքա՞ն էր առաջին և վերջին ծառերի միջև հեռավորությունը։

4995

  1. Եթե տակառից վերցնենք երեք անգամ ավելի քիչ ջուր, քան սկզբում կար տակառում, ապա տակառում կմնա 42 լ ջուր։Սկզբում քանի՞ լիտր ջուր կար տակառում։

63 լիտր

  1. Երբ Արամը կարդաց 42 էջ, մնաց կարդալու գրքի 58%-ը։ Քանի՞ էջ ունի գիրքը։

100 էջ

  1. Մրցավազքում Արամը վերջնագծին հասավ Բաբկենից առաջ, Գագիկը վերջնագծին հասավ Դավթից հետո, Բաբկենը՝ Դավթից առաջ, և Երվանդը՝ Գագիկից առաջ: Այս հինգ մասնակիցներից ո՞վ վերջնագծին հասավ վերջինը:

Գագիկը

  1. 25 հոգանոց դասարանում սովորողների 20%-ը գիտի անգլերեն և ֆրանսերեն, իսկ 60%-ը միայն անգլերեն։ Դասարանում քանի՞ սովորող գիտի միայն ֆրանսերենի։

10

  1. Դիցուք ABC և MNA իրար հավասար եռանկյունները վերադրված են այնպես, որ M կետը գտնվում է BC հատվածի վրա, իսկ C կետը գտնվում է AN հատվածի վրա: Գտնել AMC եռանկյան անկյունները:

60 աստիճան

  1. 719674023 թվից ջնջեցին երեք թվանշան այնպես, որ ստացված 6-անիշ թիվը լինի հնարավոր ամենամեծը: Ո՞ր թիվը կստացվի։

974023

  1. x թվի և իր հակադարձի տարբերությունը հավասար է 4: Հաշվեք տրված արտահայտության արժեքը:

18

  1. Գտեք միայն մեկերից բաղկացած ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 100 հատ 3-ից բաղկացած թվի վրա:10.Եռանկյան անկյուններից մեկը մյուսից 120 աստճանով մեծ է։ Գտեք երրորդ գագաթից տարված անկյան կիսորդի երկարությունը, եթե այդ գագաթից տարված բարձրությունը 4սմ է:

8 սմ.

Рубрика: Մաթեմատիկա

Ոսկե հատում

Ոսկե հատումը համաչափական համակարգ է, ուր ցանկացած մեծության հատվածը մասնահատվում է երկու այնպիսի մասերի, որոնցից մեծի հարաբերությունը փոքրին հավասար է ամբողջ հատվածի հարաբերությանը մեծին(և հակառակը)։ Այդ հարաբերությունը իռացիոնալ է ։ Ոսկե հատում հարաբերության երկրաչափական կառուցումը իրականացվում է 1։2 հարաբերությամբ էջերով ուղղանկյուն եռանկյան միջոցով։ Գործնականում կիրառվում է մոտավոր ոսկե հատումը ՝ արտահայտված 2/3,3/5,5/8,8/13…կոտորակներով,որտեղ 2,3,5,8,13 են ֆիբոնաչչիի թվերն են։ Այս հարաբերությունները կիրառվել են հայկական միջնադարյան ճարտարապետական ստեղծագործություններում ։